• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา บริการห้องประชุมและห้องพัก

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • ห้องประชุมดอกแก้ว

  • ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ

  • ห้องประชุมดอกแก้ว

  • ห้องประชุมผจงค์ พูนบำเพ็ญ

  • หอประชุมเอนกประสงค์

  • ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ

  • ห้องพัก 3 - 4 เตียง

  • ห้องพักเกาะยอ 4 เตียง

  • ห้องประชุมปาริชาต

ห้องประชุมของเรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาของเรา มีห้องประชุมที่ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการประชุมให้ราบรื่น เราสามารถจัดและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ต้องการได้ ในราคาเป็นกันเอง

ดูรายละเอียด »

ห้องพักของเรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาของเรามีห้องพัก สะอาด สะดวกสบาย ใกล้ร้านอาหาร  ใกล้ถนนใหญ่ เข้า-ออกได้ง่าย มีที่จอดรถสะดวกปลอดภัย  ท่านไปอบรมหรือไปประชุม กลับมาพักกับได้เราในราคาที่ไม่แพง หรือเช่าเป็นรายเดือน

ดูรายละเอียด »

บริการของเรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาของเราให้บริการห้องประชุม ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน มีห้องพักสำหรับนักศึกษาฝึกงานหรือบุคลากรสาธารณสุข

ดูรายละเอียด »