Skip site news

Site news

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ห้องคอมพิวเตอร์วพบ. สงขลา
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
โดย ผู้ดูแลระบบ ห้องคอมพิวเตอร์วพบ. สงขลา - ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015, 9:36AM
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเข้าฝึกทำข้อสอบเพื่อความเตรียมพร้อมในการสอบความรู้ทางการพยาบาล โดยเข้ามายังหัวข้อ "คลังข้อสอบ" ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบเป็นเลขรหัสประจำตัวนักศึกษา สามารถเข้าใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(45 คำ)
 

Skip ภาควิชา