ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางการศึกษา "สุดยอดการค้นหาทรัพยากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านระบบ CINAHL Compleate" โดยมีวิทยากร คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ จากบริษัท EBSCO มาบรรยาย ในหัวข้อ - เทคนิคการสืบค้นแบบ PICO เพื่อการสืบค้นได้กว้างแต่ตรงกลุ่มที่ต้องการ - การใช้เอกสารออนไลน์ฉบับเต็มจากฐานข้อมูล CINAHL - การใช้ E-book จำนวนกว่า 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาล - การใช้ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus และวีดีโอทางการพยาบาล ให้กับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561