ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและธำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่าแก่และเป็นมหามงคลยิ่งของชาวไทย โดย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเนื้อหานิทรรศการประกอบด้วย 1.บอร์ดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 1.1 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 1.2 หมายกำหนดการ 1.3 ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี 1.4 พระราชพิธีเบื้องต้น 1.5 พระราชพิธีเบื้องกลาง 1.6 พระราชพิธีเบื้องปลาย 2.บอร์ดพระราชกรณียกิจ ภายในนิทรรศการยังได้จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อไป คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561