ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพสกนิกรชาวสงขลาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันนี้ (5 พ.ค. 62) ที่บริเวณพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประวัติศาสตร์ของชาติไทย จากนั้นในเวลา 08.30 น. ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และในเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรางคาร ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาและความสำคัญของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก", นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสงขลา, การประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติและการจัดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านสถานที่ อาหาร น้ำดื่ม การปฐมพยาบาลและรถสุขาไว้คอยบริการ ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/ภาพ 5 พ.ค. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561