ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชื่นชมพระบารมีในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่ง สุทไธสวรรย์ปราสาท ผ่านการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยในบริเวณงานฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาและความสำคัญของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสงขลา, การประดับซุ้ม เฉลิมพระเกียรติและการจัดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561