ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่เกียรติยศให้ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประเภทบริหาร ประจำปี 2562 "วันเกียรติยศแห่งความสำเร็จและแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิตทางการพยาบาล" พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561