ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นประธานในพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนนี สงขลา คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561