ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

อาจารย์สกุนตลา แซ่เตียว หัวหน้ากลุ่มงานการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นตัวแทนวิทยาลัยยร่วมมอบวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ของโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยได้ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาในการจัดอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561