ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้เป็นวันครบรอบ 53 ปี แห่งการก่อตั้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งอดีตท่านผู้อำนวยการ และอดีตคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วได้กลับมาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์และร่วมทำบุญของวิทยาลัยในทุกปี ซึ่งเป็นความอบอุ่นของครอบครัวชาวฟ้า-ขาว อย่างแน่นแฟ้น เสมอมา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบวิทยาลัย ทำบุญเลี้ยงพระ มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและรางวัลผู้ประปฏิบัติงานนานและมีคุณูปการต่อวิทยาลัย รวมทั้งมอบรางวัลแก่อาจารย์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติอีกด้วย คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561