ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดอกแก้วสร้างสรรค์สู่ผู้นำ Thailand 4.0 โดยการนำเสนอนวัตกรรมและวิจัยทางการพยาบาลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่นักศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นภายใต้องค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และงานวิจัยที่นักศึกษาได้ศึกษาวิจัยในปีการศึกษา 2561 โดยจัดภายในบริเวณหอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยมีรุ่นพี่ รุ่นน้องถามตอบปัญหา และกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อันน่าประทับใจ คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561