ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

อ.ดร.ศิริวรรณ ชูกำเนิด รอง ผอ.กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4 ณ.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์จัดทำหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561