ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ประธานเครือข่ายชมรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่12 เป็นประธานในการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เพื่อเชิดชูยกย่องและประกาศเกียรติคุณสดุดี ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561