ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ฝึกปฎิบัติงานรายวิชาปฎิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชุมชนพานิชย์สร้างสุข ซึ่งประกอบด้วยการแสดงหุ่นละครกระดาษ เรื่อง "ก่อนจะสายไป" เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคตามแนวทาง 3 อ 2 ส 1 ฟ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำเมี่ยงสมุนไพรห่างไกลโรค โดยนำรายการอาหารโซนสี หมวดสีเขียวมาประยุกต์ในการจัดทำเมี่ยงสมุนไพรครั้งนี้ นอกจากอิ่มความรู้ แล้วยังอิ่มท้อง และอิ่มใจ กันอีกด้วย หลังจากนั้นมีกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันของนักศึกษาและของชุมชนที่ได้นำมาแลกเปลียนและบูรณาการร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561