ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรอาสาสมัครจากทีม MS.Jareme ชาวอเมริกันมาร่วมบรรยายและสอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามพื้นที่ระหว่างนักศึกษา 2 ประเทศด้วย คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561