ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 4 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดกับส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในครั้งนี้ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัดฯ เป็นเจ้าภาพจัด ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมืองสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ มี นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุข, นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ พร้อมผู้บริหารในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดย พมจ.สงขลา มีการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะนำคลินิคทันตกรรม สสจ. สงขลา และมีส่วนราชการร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานด้วย ในการนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้นำรูปแบบการออกกำลังกายไปนำเสนอและเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ออกกำลังกายร่วมกันด้วย คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561