ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

กิจกรรมการประชุมโครงการอาหารของแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อวางแผนกับคณะทำงานเครือข่าย ครั้งที่ 1 (กิจกรรมหลัก: 7 สร้างระบบและกลไกการการสื่อสารประเด็นอาหารของแม่สู่การขับเคลื่อนงานอย่างครบวงจรและยั่งยืน ) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561