ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาและ ดร.ศิริวรรณ ชูกำเนิด รองผู้อำนวยการวิจัยและบริการวิชาการ ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman University, Purwokerto, อีกที่หนึ่ง Indonesia และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน และศูนย์ศึกษาผู้สูงอายุ วพบ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561