ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมสำรวจความเสียหายและมอบหมายแนวทางในการดำเนินงานในการ แก้ไขปัญหาตะแกรงเหล็กกั้นบริเวณสนามกีฬาบาสเกตบอลล้มทับหลังคาบ้านของชาวบ้านที่ตั้งแนวเรั้ววิทยาลัยฯเนื่องจากเกิดพายุวาตภัยในช่วงสาย ของวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ช่างของวิทยาลัยร่วมดำเนินการ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถเครนยกและเจ้าหน้าที่จากกองช่าง เทศบาลนครสงขลาในการร่วมปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ สมดังปณิธานที่เทศบาลนครสงขลา ได้กล่าวไว้ว่า “คนบ่อยาง เราดูแล” ความสำเร็จในวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกท่านที่ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน และขับเคลื่อนวิทยาลัยไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ต่อไป คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561