ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ต้อนรับคณะตรวจประเมิน  "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพเเวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงานจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ดำเนินการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา                           คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561