ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562 โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2562 โดยใช้แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการฝึกวางเเผนกลยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาเป็นสถานที่จริง(Community Based Learning = CBL) หวังผลให้กระบวนการทำงานกลุ่มช่วยเสริมเติมเต็มคุณลักษณะที่จำเป็นในการเป็นนักบริหาร โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีลักษณะ การคิด เชิงกลยุทธ์(Strategic thinker) เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติให้มีประสิทธิภาพต่อไป คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561