ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

ภาพกิจกรรมการเดินทางมารายงานตัว / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจและคณะ วิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา       คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561