ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 52 ที่สอบผ่านการประเมินผลการเรียนการสอนโดยวิธี OSCE ทุกฐาน ณ ห้อง 2106 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (เกาะยอ) โดยมี ดร.มาริสา สุวรรณราช รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานในการจัดสอบ ซึ่งนักศึกษาที่สอบผ่าน จำนวน 4 คน คือ 1.น.ส.สุธาสินี กะเจ 2.น.ส.อินทิรา ขาวศรี 3.นายศรายุทธ์ มีแก้ว 4.น.ส.เฉลิมขวัญ พลายสวัสดิ์   คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561