ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562 โดยมีวิทยากรบรรยาย เวลา 9.00 - 12.00 น. ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณ บรรยายเรื่องธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา บรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินบัญชี และ พัสดุ เวลา 18.00-21.00 น. นพ.ประพันธ์ สมพร บรรยายเรื่องแนวคิดและกระบวนการCBL เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561