ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562 โดยมีวิทยากรบรรยาย เวลา 9.00 - 12.00 น. ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม บรรยายเรื่องเศรษฐศาสตร์:การบริหารด้านการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในงานสาธารณสุข เวลา 13.00-16.00 น. ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม บรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561