ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ วิทยากรบรรยาย วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561