ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 “Towards Excellence in Practical Nursing : Trends and challenging’’ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา โดยมีตารางบรรยายเวลา 09.00-11.00 น. บรรยายหัวข้อ “ Rick in Nursing : ความเสี่ยงทางการพยาบาล” โดย : นางชณิภาดา ชินอุดมพงศ์ ตำแหน่ง : ผู้เยี่ยมให้คำปรึกษาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์กรมาหาชน เวลา 11.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ “2P Safety:How to Prevent Infection : ทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อ”โดย : น.ส.ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ ตำแหน่ง : หัวหน้าป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เวลา 13.00-15.00 น.บรรยายหัวข้อ “ Inspiration :การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย : ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ตำแหน่ง : ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ เวลา 15.00 – 16.0 0 น. บรรยายหัวข้อ“Inspiration Leadership in Nursing :การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำทางการพยาบาล” โดย : ผศ.ดร. พรชัย จูลเมตต์ ตำแหน่ง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561