ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562โดยมีวิทยากรบรรยาย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ บรรยายเรื่องผู้บริหารและการขัดกันในผลประโยชน์และการบริหารความขัดเเย้ง ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 และบรรยายเรื่องหลุมพรางทางการบริหาร ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561