ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สงขลา รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และคณะผู้บริหาร ต้อนรับและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561