ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดและให้เกียรติเป็นผู้มอบวุฒิบัตรกับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ ชั้น 6 อาคาร 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561