ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการกล้าของพ่อ ช่อดอกแก้ว สู่คุณธรรม ครั้งที่ 2 โดยมีการบรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/2561 รุ่น"เป็นเบ้า เป็น เเม่พิมพ์ " ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561