ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อสืบสารวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีกำหนดกิจกรรม 09.09 น. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ ศาลาพระพุทธ 09.45 - 10.30 น. พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ - อาจารย์และบุคลากร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม - ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ (ถวายปิ่นโต) 10.30 น.-12.00 น.รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561