ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ในผลงานชุดหุ่นแขนให้ IV มีดี 3 in 1 โดยมีอาจารย์ปฐมามาศ โชติบัณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผู้จัดทำคาดหวังว่านวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ในการฝึกทักษะทางการพยาบาล ให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญและมั่นใจในการเจาะเลือด การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เพื่อสามารถปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมดังกล่าวจะพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดประโยชน์และคุณค่าในวงกว้างต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561