ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

อาจารย์จารุณี วาระหัส หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยแต่ละชมรมได้นำเอามรดกทางภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ เพื่อเชิดชูคุณค่า ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561