ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตตำรา/หนังสือ โดยมี ศาตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรีและรศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการจัดอบรม ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561