ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

จังหวัดสงขลาจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณในการกอบกู้เอกราชไทย วันนี้ (25 เม.ย.62) ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานวางพวงมาลางานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมวางพวงมาลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า "พระองค์ดำ" เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระมหาธรรมราชา และ พระวิสุทธิ์กษัตริย์ (พระราชธิดาของ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย และ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.2098 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ทรงมีพระเชษฐภคิณี คือ พระสุพรรณกัลยา และทรงมีพระอนุชา คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา ทางด้านราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ กล้าหาญ ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลไปในจตุรทิศ รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และให้ประกอบรัฐพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ CR. อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว วิทยา สันบู / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 25 เม.ย.62 คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561