ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หอพักนักศึกษาเกาะยอ เพื่อตัดหญ้าและต้นไม้ที่ขึ้นเต็มพื้นที่บริเวณด้านข้างและด้านหลังหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา (เกาะยอ) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลใช้สอยพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันอันตรายของผู้พักอาศัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ฐานทัพเรือสงขลา โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้สนับสนุนเครื่องจักรหนักจำนวน 2 คันและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 จนภาระกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561