ดอกไม้ประจำวิทยาลัย  

 

        ดอกไม้ประจำปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คือ ดอกแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้ไทย สีขาวสะดอด มีดอกเกือบตลอดปี เมื่อถึงฤดูกาลก็จะผลิดอกเป็นช่อสวยงาม เปรียบได้กับการแสดงออกซึ่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวิชาชีพพยาบาล และสีขาวสะอาดของกลีบดอกแก้วเปรียบเสมือนจิตใจที่สะอาด เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณาของบุคลากรทางการพยาบาล

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561