ข่าวกิจกรรมรอบรั้วฟ้าขาว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 2 - 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศจี อนันตนพคุณ อาคารเรียน 3 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
1. สมัครผ่านระบบได้ที่นี่
2. กำหนดการในการอบรมมีดังนี้ คลิก
3.
ดาวโหลดใบ Teller Payment ชำระเงินภายในวันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62 ดาวโหลดใบชำระเงินที่นี่

 

 

 

 

 

 

CINAHL @BCN Songkhla

EPlogo Search CINAHL at BCN Songkhla.:


Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

โครงการอาหารของแม่

วิดิทัศน์50ปี วพบ.สงขลา

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561